Nieuwe fokmerrie “Rendez Vous”

Rendez vous ofwel “Jackie” is onze nieuwe fokmerrie.
Ze heeft tot het 1.45m in de sport gelopen.
Meer informatie over Rendez vos vind je onder het kopje “fokmerries”.